Zoete Pijn

Zoete Pijn

ZOETE PIJN

Tekst: Daan Bartels
Muziek: Maurice Couvée

Uitvoering: Remco

Voorbij is de tijd van het in stilte verlangen
Naar alles wat ooit of nooit wordt bereikt

Ik wil leven van de wind
Zorgeloos en met het plan
Mij nooit meer af te vragen
Of iets mag en of het kan

Ik wil leven van het toeval
Zien hoe het lot mij is gezind
Hoopvol, vrij en zonder vrezen
Zo onbevangen als een kind

Voorbij is de tijd van het in stilte verlangen
Naar alles wat ooit of nooit wordt bereikt
Vanaf vandaag stap ik alleen nog maar recht op het allerhoogste doel af
Mijn hart klopt het meest voor wat onmogelijk lijkt

Ik wil leven om te leren
Wat het leven mij te bieden heeft
En zoeken naar de bron van alles
Dat ons zoveel rijkdom geeft

Ik wil levensecht ervaren
Dat het de liefde wel moet zijn
Die besluit te gaan of blijven
Het wonder van de zoete pijn

Voorbij is de tijd van het in stilte verlangen
Naar alles wat ooit of nooit wordt bereikt
Vanaf vandaag stap ik alleen nog maar recht op het allerhoogste doel af
Mijn hart klopt het meest voor wat onmogelijk lijkt

Tot ik doodga, wil ik leven
Zoals niemand heeft geleefd
Want ik wil alleen maar sterven
Als ik alles en vooral de liefde
Als ik alles heb beleefd

Voorbij is de tijd van het in stilte verlangen
Naar alles wat ooit of nooit wordt bereikt
Alles voor de liefde
Wonder van de zoete pijn
Alles voor de liefde
Wonder van de zoete pijn